foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.

23. Edycja Akcji „Sprzątanie Świata- Polska” - Służba Więzienna

W piątek, 19 września, wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”.
Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren. Wyposażeni w worki, rękawiczki oraz dobry humor ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły, placu zabaw czy też boiska sportowego, z którego korzystamy na co dzień.
Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że dobro naszej planety, jest naszym dobrem.
Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać oraz że mamy świadomość tego jak wielkim zagrożeniem dla naszej planety są odpady.

Akcja Sprzątanie Świata na stałe wpisała się już w tradycje aktywności szkolnej naszych uczniów. Na lekcjach matematyki również podjęliśmy działania wspierające tę akcję. Uczniowie otrzymali stosowne karty pracy, które wymagały pewnej sprawności rachunkowej, a także znajomości zasad segregacji śmieci. Zadania okazały się dla uczniów wyjątkowo proste, a konieczna kolorystyka pojemników na odpady była dobrze znana.

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa w Komornikach Rights Reserved.