foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.

Tegoroczna akcja "Góra Grosza" dobiegła końca!

Wszystkie monety zebrane w naszej szkole zostały starannie posegregowane i zliczone przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i uczniów klasy szóstej. Nasza szkoła dzięki Państwa pomocy przekazała kwotę 242,10 zł na rachunek Towarzystwa Nasz Dom.

            Zebrane środki zostaną wykorzystane na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych domów zastępczych, dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które są w trakcie przekształceń i realizują prorodzinne programy wychowawcze oraz do tworzenia programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Ponadto korzyści płynące z uczestnictwa naszej szkoły w akcji to:

- efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować trudne przedsięwzięcie na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

- efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia na rzecz potrzebujących dzieci

- efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej

Wszystkim naszym uczestnikom akcji "Góry Grosza" serdecznie dziękujemy!

 

Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Świąteczny zakończony!

20 grudnia, po tegorocznych jasełkach, zostały ogłoszone wyniki konkursu. Prace wszystkich uczniów wykonane zostały bardzo starannie. Widać było kreatywność i zaangażowanie w wykonanie kompozycji świątecznych, wobec czego wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki. Jednakże stroiki Klary Żok i Kacpra Badelt wyróżniały się estetyką wykonania, wkładem pracy i pomysłowością. Zajęli oni dwa pierwsze miejsca ex aequo.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Dzięki Wam środki uzyskane ze sprzedaży stroików mogły zostać przeznaczone na cele dobroczynne. Udział w akcji przyczynił się ponadto do realizacji innych zadań sz
koły, takich jak: aktywizowanie i motywowanie uczniów do doskonalenia umiejętności twórczych, rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci, wdrażanie do dbałości o estetykę pracy, pielęgnowanie zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 
 

Pomoc dla Domu Dziecka w Głogówku

Po trwającej ponad miesiąc zbiórce darów dla Domu Dziecka w Głogówku, akcja została pomyślnie zakończona. Wszystkie upominki zebrane na ten cel zostały przekazane wychowankom tej placówki tuż przed Mikołajkami. Spotkanie miało radosny charakter. Dzieci z Głogówka bardzo ucieszyły się z naszej wizyty. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom i innym osobom zaangażowanym w pomoc na rzecz Domu Dziecka. Dzięki Wam mogliśmy wywołać uśmiech na twarzach dzieci, ale też kształtować właściwe postawy, uczyć empatii i wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania przerwa na czytanieZnalezione obrazy dla zapytania przerwa na czytanie

 

9 maja 2019 r. w naszej szkole odbyły się dwie wyjątkowe przerwy.

Były to przerwy z książką - przerwy na czytanie. 

Wydarzenie odbyło się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek oraz kampanii społecznej

„Cała Polska czyta dzieciom”.

Celem akcji było: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom,

                że czytanie jest ciekawe, zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.      

Bicie rekordu rozpoczęliśmy na drugiej przerwie międzylekcyjnej, podczas której pani Anna Molenda,

nauczycielka języka niemieckiego i muzyki,  pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej,

czytała nam fragment swojej ulubionej książki „Masza i niedźwiedź”.

Podczas trzeciej przerwy czytaliśmy sami, swoje ulubione książki.

Do akcji bicia rekordu dołączyli się również nauczyciele i pracownicy szkoły.

Łącznie w akcji czytania na przerwie wzięło udział 69 osób.

W tej akcji nasza szkoła wzięła udział po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że  w następnych latach uda nam się ją kontynuować.