foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.

Uczniowie klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej w Komornikach w dniach od 28.10.2019 r. do 31.10.2019 r. brali udział w Zielonej Szkole w Mosznej pn. „Akademia Bioróżnorodności”.

Organizatorem wyjazdu była Gmina Strzeleczki, która jest partnerem projektu: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”.

Wartość zadania: 75 900,00 zł,

Kwota dofinansowania 64 515,00 zł.

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/17-00 z dnia 31 lipca 2018r.

 

 

 

Contribute!
Shop!

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Komornikach Rights Reserved.