foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.

We wtorek, 15.10.2019, zawitał do naszej szkoły Teatr Kokon z Krakowa z przedstawieniem "Królewna o złotym sercu". Pokazana historia przedstawiła nam problem nietolerancji i braku akceptacji dla odmienności oraz nauczyła szacunku dla drugiego człowieka i bezinteresowności.
Organizatorem i sponsorem przedstawienia była Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach.

 

Contribute!
Shop!

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Komornikach Rights Reserved.