foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie realizowali projekty:
klas I Franklin przyjacielem dzieci
Klasa II Bajkoterapia
Klasa III Wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.
Klasa IV Mój ulubiony bohater książki.
Klasa VI List do bohatera książki.
W ramach projektów uczniowie klas starszych wykonali zakładki do książek, zakładki na Uroczystość Pasowania na Czytelnika, plakat o książce oraz napisali list do wybranego bohatera książki.Uczniowie klas młodszych przygotowali inscenizację do wiersza "Rzepka", która została wystawiona dla kolegów i koleżanek na Uroczystości Pasowania na Czytelnika.
Dołączam zdjęcia.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Komornikach Rights Reserved.