Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Z wielką przyjemnością chciałabym podziękować Wam za ogromne zaangażowanie w pomoc dla dzieci z Domu Dziecka w Głogówku. Podobnie jak w zeszłym roku, wykazaliście się wielką hojnością i ofiarnością. Wszystkie dary zebrane w tym celu zostały przekazane wychowankom głogóweckiego ośrodka w środę 16.12.2020.

Z powodu obecnej sytuacji nie można było spotkać się z podopiecznymi Domu Dziecka, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku, ale przesłali oni zdjęcie i serdeczne podziękowania za pomoc. Jak powiedział Albert Schweitzer „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”.

Z wyrazami szacunku,

Opiekun SU Patrycja Latta