foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie realizowali projekty:
klas I Franklin przyjacielem dzieci
Klasa II Bajkoterapia
Klasa III Wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.
Klasa IV Mój ulubiony bohater książki.
Klasa VI List do bohatera książki.
W ramach projektów uczniowie klas starszych wykonali zakładki do książek, zakładki na Uroczystość Pasowania na Czytelnika, plakat o książce oraz napisali list do wybranego bohatera książki.Uczniowie klas młodszych przygotowali inscenizację do wiersza "Rzepka", która została wystawiona dla kolegów i koleżanek na Uroczystości Pasowania na Czytelnika.
Dołączam zdjęcia.

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Z wielką przyjemnością chciałabym podziękować Wam za ogromne zaangażowanie w pomoc dla dzieci z Domu Dziecka w Głogówku. Podobnie jak w zeszłym roku, wykazaliście się wielką hojnością i ofiarnością. Wszystkie dary zebrane w tym celu zostały przekazane wychowankom głogóweckiego ośrodka w środę 16.12.2020.

Z powodu obecnej sytuacji nie można było spotkać się z podopiecznymi Domu Dziecka, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku, ale przesłali oni zdjęcie i serdeczne podziękowania za pomoc. Jak powiedział Albert Schweitzer „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”.

Z wyrazami szacunku,

Opiekun SU Patrycja Latta

 

 

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Komornikach Rights Reserved.